/ 2020 / Press / Travel/Tourism

2020 Lantern Festival in Yuanshan Township, Yilan County, Taiwan

  • Prize
    Bronze in Press/Travel/Tourism
  • Photographer
    Weiyu Chen

2020 Lantern Festival in Yuanshan Township, Yilan County, Taiwan